અમે ખેડુત ધરતી ના બાળ Yogita Patel Mp3 Song Download

 • subtitles Title: અમે ખેડુત ધરતી ના બાળ Yogita Patel Mp3 Song Download
 • Download MP3
  Download Video
 • description Description:

  ✭Song : Ame Khedut Dharati Na Bal
  ✭Title : Ame Khedut Dharati Na Bal
  ✭Singer : Yogita Patel
  ✭Music : Kamlesh Savala And Jashu Thakor
  ✭Lyrics : Yogita Patel
  ✭Recording : Taal Studio Mehsana Praveen Patel 99090 55021
  ✭Category : Traditional And Folk
  ✭Track Genre : Reginal Pop
  ✭Music Label : Swar Digital


FVDTUBE IS AN AlTERNATIVE OF