લીલા પીળા તારા નેજા ફરકે Rakesh Barot Mp3 Song Download

 • subtitles Title: લીલા પીળા તારા નેજા ફરકે Rakesh Barot Mp3 Song Download
 • Download Video
 • description Description:

  Song : Lila Pila Tara Neja Farke
  Singer : Rakesh Barot
  Music : Ajay Vagheshvari
  Lyrics : Manu Rabari
  Category : Devotional
  Track Genre : Ramdevpir Dj Song
  Director : Raju Patel
  Producer : Sanjay Patel
  Music Label : Shri Ram Audio And Telefilms


FVDTUBE IS AN AlTERNATIVE OF