અમે ગુજરાતી ગોમડાના રાજા માતા અંબેને વ્હાલા Mukesh Thakor Mp3 Song Download

 • subtitles Title: અમે ગુજરાતી ગોમડાના રાજા માતા અંબેને વ્હાલા Mukesh Thakor Mp3 Song Download
 • Download Video
 • description Description:

  ✭Song : Ame Gujarati Gamdana Raja Mata Ambe Ne Vahala
  ✭Singer : Mukesh Thakor
  ✭Music : Ranjeet Nadiya
  ✭Lyrics : Smart Raja
  ✭Category : Devotional
  ✭Track Genre : Ambema Song
  ✭Producer : Bhanbha Chauhan
  ✭Music Label : Rang Studio


FVDTUBE IS AN AlTERNATIVE OF